Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII "CASTIGA CU BONUX PREMII PENTRU TOT ANUL" ORGANIZATA DE S.C. ORBICO SRL
(perioada: 04 martie-28 aprilie 2019)

 1. Organizatorul
 2. Durata si locul de desfasurare a Promotiei
 3. Regulamentul oficial al Promotiei
 4. Dreptul de participare
 5. Produsele participante
 6. Premiile Promotiei
 7. Mecanismul desfasurarii Promotiei
 8. Taxe si impozite
 9. Limitarea raspunderii
 10. Angajamente, Confidentialitatea Datelor
 11. Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora
 12. Imposibilitatea ridicarii premiilor
 13. Litigii
 14. Alte Clauze
 15. Anexa 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei promotionale cu premii "Castiga cu Bonux premii pentru tot anul" este (denumita in continuare "Promotia/Concurs") S.C. Orbico SRL. ("Organizatorul"), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Str. Nicolae Iorga , nr 28-30 , Cladirea C1 Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14093/2017, , cod unic de inmatriculare RO28756978.

1.2 Campania se derulează prin intermediul agenţiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare "Agenţia").

1.3 In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre societatatea implicata in desfasurarea campaniei (Imputernicitii Organizatorului).

1.4 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul") care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.5 Prin participarea la acesta Promotie si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv online, pe website-ul www.castigacubonux.ro

2.2. Promotia va incepe pe data de 4 martie 2019, ora 00:00:01 si va dura pana la 28 aprilie 2019, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.castigacubonux.ro sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Strada Siret nr 50, Sector 1 Bucuresti. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate , la linia telefonică 021.224.05.20 (tarif normal) de luni până vineri între orele 09:00-17.00 (exclusiv sărbătorile legale).

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.castigacubonux.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice ("Participantii") cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii promotiei, au implinit varsta de 18 ani si care detin carte de identitate.

4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 • angajatii companiei SC ORBICO SRL., ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai distribuitorilor acesteia
 • angajatii ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Prin Produse Participante se intelege produsele participante BONUX distribuite de catre Organizator pe piata din Romania, dupa cum urmeaza:

Bonux Manual
BONUX 3IN1 MANUAL ICE FRESH 400G, 900G
BONUX 3IN1 MANUAL ICE ROSE 400G
Bonux Automat
BONUX 3IN1 AUTOMAT ICE FRESH 300G, 2KG, 8KG, 10KG
BONUX 3IN1 AUTOMAT LILAC 300G, 2KG, 4KG, 8KG
BONUX 3IN1 AUTOMAT MAGNOLIA 300G, 2KG, 4KG, 6KG, 8KG, 13KG
BONUX 3IN1 AUTOMAT COLOR 2KG
BONUX 3IN1 AUTOMAT ROSE 2KG, 4KG, 6KG
Bonux Lichid
BONUX 3IN1 LICHID ICE FRESH 17 spalari, 35 spalari
BONUX 3IN1 LICHID MAGNOLIA 17 spalari, 35 spalari
Bonux Capsule
BONUX CAPSULE MAGNOLIA 12 CAPSULE, 22 CAPSULE
BONUX CAPSULE MAGNOLIA 12 CAPSULE, 22 CAPSULE
Bonux Profesional
BONUX PROFESIONAL 12KG
BONUX PROFESIONAL ROSE 12KG
BONUX PROFESIONAL ROSE 24KG

5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

5.3. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului Cantitate totala
[nr buc.]
Valoare neta per buc
(cu tva)
Total valoare
(tva inclus)
Detergent Bonux pentru 1 an 56.00 132.52 7,421.00
Masina de spalat Electrolux 8.00 1,500.00 12,000.00
Voucher cumparaturi Emag 3.00 5,000.00 15,000.00
Total 67.00 34,421.00

DESCRIERE PREMII:
Detergent Bonux pentru 1 an de zile: Castigatorii vor primi detergent lichid Bonux pentru 420 spalari.
Masina de spalat rufe: Maşină de spălat rufe cu încărcare frontală Electrolux PerfectCare600, Capacitate 8 kg, 1200 rpm, clasă energie A+++ (-20%), motor Inverter.
Voucher Emag: se ofera un voucher fizic de 5000 lei pentru cumparaturi de la Emag.

6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 34,421.00 lei (TVA INCLUS).

6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus
 2. Sa achizitioneze orice produs Participant Bonux; Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de "Bonux". In cazul in care pe bon nu sunt trecute numele produselor cumparate, Participantul este rugat sa solicite vanzatorului sa treaca pe spatele bonului numele produselor achizitionate si sa stampileze bonul. In caz contrar, bonul nu va fi considerat valid in cadrul concursului
 3. Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea Numarului Bonului Fiscal care sa ateste achizitia a cel putin un produs Participant Bonux pe acelasi bon fiscal si prin respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos
 4. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos
 5. Participantul va folosi pentru inscriere exclusiv website-ul campaniei www.castigacubonux.ro

7.2. Inscriere in Promotie
7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 04 martie 2019 (ora 00:00:01) si pana la data de 28 aprilie 2019 (ora 23:59:59).
7.2.2. Participantii vor trimite Numerele Bonurilor Fiscale prin urmatoarea modalitate:
Online, prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.castigacubonux.ro. Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: Nume si prenume, Numarul Bonului Fiscal, numarul telefonului mobil personal (numar valid activ in retelele de pe teritoriul Romaniei), bifa potrivit careia acestia sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal si bifa potrivit careia acestia sunt de acord si accepta termenii si conditiile impuse.
Participantii la promotie trebuie sa păstreze bonurile fiscale in original pentru validarea ulterioara a premiului.

(a) Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont ("Contul") aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatile de participare indicate in prezentul regulament. Acest Cont va cumula toate Numerele Bonurilor fiscale transmise de catre participanti prin modalitatea de participare mentionata in prezentul regulament, indiferent daca acestea sunt valide sau nu. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierile participantilor care incearca sa fraudeze Regulamentul prin folosirea de date care nu le apartin sau combinatii de date personale si date care nu le apartin (ex. Nume, prenume participant si numar de telefon al unui alt membru al familiei; numere de telefon diferite etc)

7.2.3. Acelasi Numar de Bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai prin modalitatea prevazuta in prezentul regulament. In cazul in care acelasi Numar de Bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului Bonului fiscal.

7.2.4. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5 Numere de Bon fiscal / pe toata durata desfasurarii campaniei, indiferent de numarul de bonuri pe care le detine. Orice alt numar de bon fiscal introdus dupa primele 5 pe toata durata desfasurarii campaniei nu va fi luat in considerare, participantul primind o notificare prin care este anuntat ca a atins numarul maxim de inscrieri in campanie. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele Numere de Bonuri fiscale valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

7.2.5. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 1. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei
 2. Daca Participantii transmit Numerele de Bonuri Fiscale care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior
 3. Daca Participantii folosesc pentru inscrierea in campanie si indica in formularul online de pe site-ul www.castigacubonux.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie de pe teritoriul Romaniei.
 4. Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.2.6. Conditii de participare prin intermediul website-ului www.castigacubonux.ro

 1. Ce trebuie sa faca Participantul:
  a. sa cumpere minim un produs participant la promotia Bonux ; Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de "Bonux". In cazul in care pe bon nu sunt trecute numele produselor cumparate, participantul este rugat sa solicite vanzatorului sa treaca pe spatele bonului numele produselor achizitionate si sa stampileze bonul. In caz contrar, bonul nu va fi considerat valid in cadrul concursului.
  b. sa inscrie pastreze bonul fiscal care atesta achizitia produselor participante;
  c. sa intre pe www.castigacubonux.rosi sa inscrie numarul bonului fiscal, in perioada 04 martie ora 00:00:01 – 28 aprilie2019, ora 23:59:59.
 2. Introducerea codului bonului fiscal se face in sectiunea "Inscrie numarul bonului fiscal", prin introducerea numarului de telefon mobil personal si a numarului bonului fiscal. Participantului i se va afisa unul dintre urmatoarele mesaje:
  (a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 04 martie 2019 ora 00:00:01, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
  Promotia Bonux nu a inceput inca. Cumpara produse participante Bonux in perioada Promotiei, respectiv 04.03.2019 – 28.04.2019, si inscrie numarul bonului fiscal pe www.castigacubonux.ro.

  (b) Daca un numar de bon fiscal corect din punct de vedere al numarului si tipului caracterelor este expediat in perioada 04 martie - 28 aprilie 2019, Participantul va primi urmatorul mesaj:
  "Inscrierea ta este valida! Mareste-ti sansele de a castiga premii cu mai multe bonuri inscrise si pastreaza bonul fiscal pentru validare."

  (c) Daca un numar de bon fiscal este inscris de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon , de pe telefoane diferite sau de pe acelasi numele si prenume, Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:
  "Acest numar de bon fiscal a fost deja folosit. Inscrie un nou numar de bon fiscal si poti castiga unul din premiile Promotiei."

  (d) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
  "Promotia Bonux s-a incheiat pe data de 28.04.2019. Iti multumim pentru participare si te asteptam la urmatoarele promotii!"

  (e) Daca un participant incearca sa introduca cel al 6-lea numar de bon fiscal in perioada Campaniei, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
  “Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta promotie(5 bonuri)."

7.3 Conditii de desemnare a castigatorilor:
7.3.1 Premiile descrise la Art 6. se vor acorda dupa cum urmeaza:
7.3.1.1 In cadrul acestui Campanii castigatorii se vor desemna prin tragere la sorti astfel:

Acordarea premiilor zilnice se va face in prezenta unui notar public dupa cum urmeaza:
7 castigatori si 14 rezerve in data de 11 martie 2019, constand in Detergent Bonux pentru tot anul
7 castigatori si 14 rezerve in data de 18 martie 2019, constand in Detergent Bonux pentru tot anul
7 castigatori si 14 rezerve in data de 25 martie 2019, constand in Detergent Bonux pentru tot anul
7 castigatori si 14 rezerve in data de 1 aprilie 2019, constand in Detergent Bonux pentru tot anul
7 castigatori si 14 rezerve in data de 8 aprilie 2019, constand in Detergent Bonux pentru tot anul
7 castigatori si 14 rezerve in data de 15 aprilie 2019, constand in Detergent Bonux pentru tot anul
7 castigatori si 14 rezerve in data de 22 aprilie 2019, constand in Detergent Bonux pentru tot anul
7 castigatori si 14 rezerve in data de 7 mai 2019, constand in Detergent Bonux pentru tot anul

Acordarea premiilor mari:

Premiile mari din cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti electronica, organizata pe 07 mai 2019, in prezenta unui Notar Public. In cadrul tragerii la sorti, se vor desemna:

 • 8 castigatori si 40 rezerve aferente premiilor constand in Masina de spalat rufe.
 • 3 castigatori si 15 rezerve aferente premiilor constand in Vouchere Emag in valoare de 5000 lei fiecare.

Un Participant poate castiga cel mult un premiu mare si un premiu zilnic pe toata perioada desfasurarii promotiei indiferent de numarul de inscrieri efectuate si de numarul de telefon.
In cadrul tragerii la sorti, vor intra toate codurile valide inscrise pe toata durata Campanie .

7.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea, in orice moment, a bonului fiscal in original care atesta achizita produselor participante Bonux introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 1. Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus
 2. Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in modalitatea de inscriere prevazuta la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus
 3. Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus
 4. Participantul va asigura integritatea Bonului fiscal ce atesta achizita pentru minim un produs participantpe acelasi bon si va pastra acest Bonul Fiscal care contine codul inscris, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si pierderea, va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului. Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de "Bonux"
 5. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil cu care au participat, in intervalul orar 10:00 – 19:00, de 3 ori in decursul a 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor
 6. Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
  • Pe decursul a 3 zile lucratoare de la momentul castigatului, un reprezentant al Organizatorului va face maxim 3 incercari telefonice de a contacta fiecare castigator, in intervale de timp diferite (de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 19.00).
  • Pentru validarea preliminara a castigatorilor Campaniei, fiecarui castigator i se vor solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de email, CNP (Pentru premiile constand in Masina de spalat si Voucher Emag ).
  • In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa trimita prin modalitatea comunicata in momentul contactarii telefonice urmatoarele documente, dupa caz, pentru validarea preliminara:
   • Copia/Poza Bonului fiscal care atesta achizitia produselor participante Bonux al carui numar a fost inscris in campanie. Bonul fiscal trebuie sa aiba o data si o ora anterioara momentului de inscriere si pe acesta trebuie sa apara denumirea de "Bonux"
   • In urma apelului telefonic, potentialului castigator va fi rugat sa trimita documentele necesare la adresa de email gdpr@essagroup.ro . In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, potentialul castigator va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul primit, acesta va fi anuntat si rugat sa retrimita documentele la emailul mentionat mai sus.
  • Documentele mentionate mai sus trebuie transmise Organizatorului, prin modalitatea comunicata, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii convorbirii telefonice. In cazul in care Organizatorul nu va primi documentele solicitate in vederea validarii premiului, in a 3 zi lucratoare va fi contactat telefonic si va fi informat ca este ultima zi in care mai poate trimite documentelor solicitate. Daca dupa apelul telefonic , potentialul castigator nu va trimite documentele solicitate, premiul acestui va fi invalidat in a 4 zi lucratoare de la momentul contactarii telefonice.
  • Imposibilitatea potentialului castigator de a face dovada detinerii bonului fiscal care atesta achizitia produselor participante Bonux, desemnat castigator, in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
  • Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participantul castigator a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici acesta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a inscrierilor, celelalte rezerve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul initial extras a conditiilor prezentului Regulament. Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.
  • Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator pentru validare care nu ajung la Organizator.

7.4.2 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea numelui castigatorilor si a premiilor castigate pe website-ul www.castigacubonux.ro, in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de data incheierii procesului de validare a castigurilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.
7.5. Intrarea in posesia premiilor
7.5.1. Premiile Campaniei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.castigacubonux.ro (sectiunea “Castigatori").
7.5.2. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre Castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, acestea raman in posesia Organizatorului.
7.5.3. Premiile vor fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
7.5.4. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 - Taxe si impozite

8.1. Agentia se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2. Organizatorii Campaniei promotionale "Castiga cu Bonux premii pentru tot anul" nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 28.04.2019 inclusiv. Orice contestatii primite de Organizator dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului
 2. Inscrierea online pe un alt site decat www.castigacubonux.ro ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator
 3. Inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe Bonul Fiscal
 4. Inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus
 5. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil personal si numar de bon fiscal)
 6. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon, in legatura cu care s-au inregistrat codurile online
 7. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numarul bonului fiscal pe website-ul www.castigacubonux.ro si poate face dovada bonului fiscal
 8. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie
 9. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului de bon inscris
 10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.
 11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc
 12. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator
 13. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la codul unic al bonului fiscal, generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale
 14. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila
 15. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 16. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 17. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minim 11, minim Opera 55, minim Chrome 68.x, minim Firefox 61)
 18. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
  Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
  Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 – Angajamente, Confidentialitatea Datelor

10.1 Prin inscrierea in Campania “Castiga cu Bonux premii pentru tot anul“ Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament si in Politica de confidentialitate disponibila pe www.castigacubonux.ro.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

13.2. Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021.224.05.20 sau prin email la adresa gdpr@essagroup.ro pana la data de 28.04.2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

Art. 14 - Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

14.4. Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Promotiei sa aduca modificari site-ului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la Promotie.

ANEXA NR.1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI "CASTIGA CU BONUX PREMII PENTRU TOT ANUL" ("PROMOTI")
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
  S.C. Orbico SRL, avand sediul social în Bucureşti, Str. Nicolae Iorga , nr 28-30 , Cladirea C1 Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/14093/2017 , având codul unic de înregistrare RO28756978, reprezentata legal de de Bogdan Sorin Cucu, in calitatea de Director Comercial, denumit in continuare "Organizator".

  prin intermediul SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit"),

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

  SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL,, adresa: Bucuresti, Strada Siret nr 50, Sector 1 Bucuresti email: gdpr@essagroup.ro

 2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Nume si prenume
  • Data nasterii
  • Adresa de livrare
  • Adresa de e-mail
  • Numar de telefon
  • CNP

  Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

 3. Scopul procesarii

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator prin intermediul Essa Sales & Distribution in vederea:
  • Organizarea si desfasurarea campaniei
  • Desemnarea si validarea castigatorilor

  Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 4. Destinatarii datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului – ESSA SALES & DISTRIBUTION; precum si sub-procesatorului SC SAYAVIT SRL, imputernicitilor Fan Courier, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

  Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 30 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia “Castiga cu Bonux premii pentru tot anul".

 6. Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
   • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia
   • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal
   • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal
   • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
   • dreptul la restrictionarea prelucrarii
   • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul
   • dreptul la portabilitate a datelor
   • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Desemnarea castigatorilor Campaniei se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 1, Strada Siret nr 50, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: gdpr@essagroup.ro

 7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 8. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 10. Alte prevederi

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.