Politica de confidentialitate

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR PENTRU CAMPANIA PROMOTIONALA "CASTIGA CU BONUX PREMII PENTRU TOT ANUL" SI PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE

Operatorul datelor cu caracter personal este ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Siret nr. 50, nr. de ordine în Registrul comerțului J40/13522/2013 și c.u.i. RO 27206038

ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L apreciază încrederea pe care ne-o acordați atunci când ne împărtășiți datele dvs. cu caracter personal și înțelegem că este posibil să aveți întrebări legate de informațiile pe care ni le furnizați și modul în care le gestionăm.

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea stipulează (în condiții de transparență completă și în conformitate cu legislația și cu reglementările aplicabile, cu precădere Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679- „GDPR“) temeiurile în baza cărora prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal („ Datele cu caracter personal“) și modul în care facem acest lucru în contextul acestei campanii promoționale.

BAZA LEGALA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL POT FI PRELUCRATE IN BAZA URMATOARELOR:
Pentru îndeplinirea termenilor și condițiilor contractului: dacă vă înscrieți în această promoție, este posibil să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru a ne executa obligațiile contractuale, pentru derularea promoției și pentru a vă contacta în cazul în care sunteți câștigătorul promoției, precum și pentru a vă putea răspunde la orice solicitări de informații transmise prin intermediul funcțiilor noastre Contact Us (Contactați-ne).

CE DATE PERSONALE SUNT COLECTATE SI PRELUCRATE IN CONTEXTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:
Următoarele Date cu caracter personal sunt necesare pentru expedierea premiilor: Prenume, nume, vârstă (în ani), strada, numărul casei (număr apartamentului, dacă există), codul poștal, orașul, statul, numărul de telefon.
Nu este permisă colectarea datelor cu caracter personal ale copiilor. Întrucât vârsta minimă de participare la această promoție 18 ani, nu colectăm niciun fel de date cu caracter personal de la copii.

IN CE SCOPURI SUNT COLECTATE SI UTILIZATE DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL:
Colectăm și utilizăm Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm despre dvs. atunci când navigați pe acest site, pentru a vă permite să vă înscrieți și să participați la această promoție. Nu vom utiliza Datele dvs. cu caracter promoțional în niciun alt scop decât dacă am obținut acordul dvs. explicit în acest sens (de exemplu, pentru a vă putea contacta în scopuri de marketing sau în alte scopuri comerciale).

CONFORMITATEA CU OBLIGATIILE LEGALE:
Este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal dacă acest lucru este necesar pentru conformitatea cu o obligație juridică legală care ne revine, cum ar fi menținerea unor evidențe comerciale corespunzătoare, gestionarea reclamațiilor transmise către departamentul nostru de asistență clienți, respectarea solicitărilor legale ale autorităților publice și conformitatea cu legile și reglementările relevante sau cu alte prevederi impuse prin lege.

LOCUL PRELUCRARII:
Informațiile dvs. sunt stocate în sistemul nostru informatic securizat sau în sistemele clienților noștri, ce respecta normele de asigurare a confidențialității și a integrității datelor, conform GDPR.
Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL:
Siguranța Dumneavoastră este prioritatea noastră, așa că facem tot ceea ce depinde de noi pentru a împiedica divulgarea neautorizată a datelor Dumneavoastră cu caracter personal sau divulgarea către parteneri, colaboratori etc care nu respectă întocmai dispozițiile GDPR.
Tot pentru siguranța Dumneavoastră, Vă informăm ca datele cu caracter personal vor fi transferate și prelucrate, în principal, între ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L., autoritățile publice (când legislația ne obligă în acest sens), clienții și furnizorii noștri, respectiv, filialele și sucursalele acestora din Spațiul Economic European și parteneri din același spațiu, care își asumă și îndeplinesc corespunzător obligațiile stabilite în sarcina acestora prin GDPR.

AFILIATII ORGANIZATORULUI:
Este posibil să dezvăluim Datele dvs. cu caracter personal altor societăți membre ale grupului Organizatorului, după cum este necesar pentru operarea corespunzătoare a acestui site și pentru implementarea campaniei promoționale.

PRESTATORII TERTI:
De asemenea, este posibil să apelăm la servicii furnizate de terți pentru a ne sprijini în dezvoltarea și executarea promoției și, cu precădere, în scopul contactării câștigătorilor și acordării premiilor. În acest context, este posibil să transmitem Datele dvs. cu caracter personal prestatorilor noștri de servicii. Toți prestatorii noștri de servicii acționează în calitatea lor de operatori de date cu caracter personal și în numele nostru, având obligația contractuală de a nu colecta, utiliza sau dezvălui Datele dvs. cu caracter personal în niciun alt scop și cu respectarea strictă a intervalelor necesare pentru efectuarea serviciilor lor sau pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin conform legii.

TERTE PARTI , IN CAZUL UNEI PREVEDERI LEGALE:
De asemenea, este posibil să vă dezvăluim Datele cu caracter personal în cazul în care considerăm că această obligație ne este impusă prin lege sau că acest lucru este necesar pentru respectarea procedurilor legale; în cazul în care considerăm că este necesar sau adecvat să dezvăluim Datele dvs. cu caracter personal autorităților de poliție, cum ar fi pentru a le permite să investigheze cauzele de fraudă sau suspiciunile de fraudă sau încălcare a legii, breșele de securitate sau încălcările prezentei Notificări de confidențialitate; pentru a răspunde la orice revendicări îndreptate împotriva noastră, precum și pentru a proteja drepturile, patrimoniul sau siguranța personală a noastră sau a partenerilor noștri terți sau a publicului.

DURATA PRELUCRARII:
Vom păstra datele dvs. personale doar pentru perioada necesară pentru realizarea campaniei promoționale (inclusiv acordarea premiilor) sau pentru perioada permisă sau impusă prin lege. Prin urmare, este posibil să vă păstrăm Datele personale pentru o perioadă de timp rezonabilă de la ultima dvs. interacțiune cu noi. Dacă datele personale pe care le-am colectat de la dvs. nu mai sunt necesare în aceste scopuri, le vom distruge sau șterge într-o manieră securizată. În loc să distrugem sau să ștergem Datele dvs. personale este posibil să le anonimizăm astfel încât acestea să nu poată fi asociate cu dvs. și să nu permită identificarea dvs. În anumite situații, este posibil să fim supuși unor obligații legale care ne impun să păstrăm anumite evidențe pentru o perioadă de timp prestabilită.

DREPTURILE DVS ASUPRA DATELOR PERSONALE DETINUTE DE NOI:
În calitate de persoană vizată, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

  • dreptul de acces, ce vă permite să solicitați și să obțineți confirmarea că datele personale sunt prelucrate de către noi și, în caz afirmativ, detalii privind activitățile de prelucrare
  • dreptul la rectificare, ce vă permite să solicitați rectificarea datelor personale, dacă sunt inexacte
  • dreptul la ștergere, respectiv, de a obține ștergerea datelor Dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate)
  • dreptul la restricționarea prelucrării, anume, de a obține limitarea prelucrării datelor în anumite situații (de exemplu, până la soluționarea cererii de rectificare)
  • dreptul la opoziție, ce Vă permite să obiectați la prelucrarea ulterioară a datelor Dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege
  • dreptul la portabilitatea datelor, adică de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi interpretat electronic sau de a ne solicita să le transmitem astfel către un alt operator de date
  • dreptul de a sesiza autoritatea pentru protecția datelor(www.dataprotection.ro) și/sau instanța competentă să soluționeze litigiile privind protecția datelor cu caracter personal

Vă asigurăm că vom face tot ceea ce depinde de noi, pentru a Vă asigura posibilitatea de a Vă exercita aceste drepturi.

Ne va face plăcere să Vă răspundem la întrebările pe care ni le Veți adresa, în ceea ce privește prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

Ne puteți adresa întrebările și cererile Dumneavoastră, în scris, prin poștă/email, la adresele poștală/de email:
București, Sectorul 1, strada Siret nr. 50, 0317801001,
security@essagroup.ro, gdpr@essagroup.ro

Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările Dumneavoastră cu cea mai mare atenție și adresa orice întrebări aveți în cel mai scurt timp posibil.
Informații suplimentare privind drepturile persoanelor vizate și modalitatea de exercitare a acestora puteți obține accesând site-ul autorității naționale de supraveghere www.dataprotection.ro.